EGA#DEG - Minor 5b tunning chord piano

Description

simular um acorde piano no violão

EGA#DEG Resources

EGA#DEG Guitar Tuner

Card image

E

Card image

G

Card image

A#

Card image

D

Card image

E

Card image

G

Songs tuned to EGA#DEG

Artist Song Album Tab

Submit Songs to EGA#DEG


Please use the below form to submit a song for EGA#DEG that is not already on gtdb.org.

Videos for EGA#DEG on

metal/jazz chord riffs
metal/jazz chord riffs

new stuffs.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Komisioneri për të Drejtën e Informimit...

Spot pomocional 2015.

Nxënësit dhe mësuesit gëzojnë të drejtën e privatësisë
Nxënësit dhe mësuesit gëzojnë të drejtën...

Sågverk
Sågverk

kara såg f2000.

IMP - Gypsum (7-limit just intonation microtonal improvisation)
IMP - Gypsum (7-limit just intonation mi...

My first microtonal track done using FL Studio 12; nothing too fancy for the mom...

ArtistWorks Live: Talking Blues with Keith Wyatt, Howard Levy, & Scott Henderson
ArtistWorks Live: Talking Blues with Kei...

Thanks for joining us for ArtistWorks Live! Please post your questions for Keith...

Elsewhere on GTDB and Google

Comments on EGA#DEG

Tuning Map

 • Fret
 • S6
 • S5
 • S4
 • S3
 • S2
 • S1
 • -7
 • A
 • D
 • G
 • C
 • E
 • A
 • -6
 • A#
 • D#
 • G#
 • C#
 • F
 • A#
 • -5
 • B
 • E
 • A
 • D
 • F#
 • B
 • -4
 • C
 • F
 • A#
 • D#
 • G
 • C
 • -3
 • C#
 • F#
 • B
 • E
 • G#
 • C#
 • -2
 • D
 • G
 • C
 • F
 • A
 • D
 • -1
 • D#
 • G#
 • C#
 • F#
 • A#
 • D#
 • 0
 • E
 • A
 • D
 • G
 • B
 • E
 • 1
 • F
 • A#
 • D#
 • G#
 • C
 • F
 • 2
 • F#
 • B
 • E
 • A
 • C#
 • F#
 • 3
 • G
 • C
 • F
 • A#
 • D
 • G
 • 4
 • G#
 • C#
 • F#
 • B
 • D#
 • G#
 • 5
 • A
 • D
 • G
 • C
 • E
 • A
 • 6
 • A#
 • D#
 • G#
 • C#
 • F
 • A#
 • 7
 • B
 • E
 • A
 • D
 • F#
 • B